25% korting op ELK tweede item met de code: LELOSI25.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van www.lelosi.nl zijn gebaseerd op de bepalingen van de wet op de consumentenbescherming (ZVPot-1) en op de aanbevelingen van de Kamer van Koophandel en Industrie en internationale e-commercecodes.

De aanbieder van de website is UVECTO, finančne, intelektualne storitve in trgovina, d.o.o., Kamnik (hierna te noemen: "Aanbieder").

De Algemene Verkoopvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van kopers en bezoekers van de website www.lelosi.nl (hierna te noemen: "Gebruiker") bij het bestellen van producten die beschikbaar zijn op de website www.lelosi.nl, evenals de zakelijke relatie tussen de Aanbieder en de Gebruiker.
De volledige inhoud van de website, ongeacht het formaat (tekst, afbeeldingen, films, geluiden, enz.), is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud van de website mag niet worden gebruikt voor enig ander doel dan het bekijken van de website, het doen van aankopen en het communiceren met de Gebruiker, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is toegestaan door de Aanbieder. In het geval van misbruik of ongeoorloofd gebruik van individuele inhoud, zal de Aanbieder zijn belangen beschermen door middel van rechtsmiddelen.
Door zich toegang te verschaffen tot de diensten op www.lelosi.nl, accepteert en gaat de Gebruiker akkoord met alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u dringend de toegang tot de website onmiddellijk te staken.

De bepalingen van deze Algemene voorwaarden waarin de term "consument" wordt gebruikt, zijn alleen van toepassing op Gebruikers die ook consumenten zijn in de zin van de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming.


Intellectueel eigendomsrecht

Het handelsmerk "LELOSI" is een geregistreerd handelsmerk dat eigendom is van de Aanbieder. De Aanbieder heeft het exclusieve recht om het handelsmerk "LELOSI" en alle andere handelsmerken die op de Website staan te gebruiken. De inhoud van de website - ongeacht de vorm - is auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, reproductie of elk ander gebruik van de inhoud van de website of een deel ervan is verboden. In geval van misbruik van handelsmerken of auteursrechten zal de gebruiker strafrechtelijk en materieel aansprakelijk worden gesteld.


Online Shop

De Gebruiker kan aankopen doen via de Website, die toegankelijk is via de link www.lelosi.nl.
Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de contractuele relatie tussen de Aanbieder en de Gebruiker en maken samen met de bestelling deel uit van het Koopcontract. In geval van aankoop worden deze Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Aanbieder.
Door zich te registreren op de Website of een bestelling te plaatsen via de Online Shop, erkent de Gebruiker dat hij deze Algemene Voorwaarden begrijpt en aanvaardt. De Gebruiker hoeft zich niet te registreren om aankopen te doen in de Online Shop, maar dient de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.
De Aanbieder zal zijn best doen om nauwkeurige informatie te verstrekken die in de Online Winkel te vinden is (productomschrijvingen, foto's, beschrijvingen, etc.), maar wij accepteren dat er in individuele gevallen fouten kunnen voorkomen, die de Aanbieder zo snel mogelijk zal corrigeren. Wij bieden een websiteweergave van de werkelijke voorraad van een bepaald product. Als een of meer maten van een bepaald product momenteel niet op voorraad zijn, wordt die maat doorgestreept. Wanneer de maat weer beschikbaar is, is het maatlabel weer zichtbaar.


Prijzen en belastingen

Alle prijzen zijn vermeld in EUR en inclusief btw (21% btw). De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden aangegeven in de uiteindelijke waarde van de bestelling voordat de bestelling elektronisch wordt bevestigd.

De Shop biedt de volgende betaalmethoden:

  • per creditcard,
  • met een cadeaubon van Uvecto d.o.o.

Betalen via ons betalingssysteem is veilig omdat het voldoet aan de veiligheidsnormen met een SSL-certificaat.
Alle producten zijn echt.

Alle promotieaanbiedingen zijn geldig tot het einde van de promotie of zolang de voorraad strekt.

In het geval van wijzigingen in prijzen of productbeschrijvingen, zal de Verkoper kopers die bezig zijn met het plaatsen van een bestelling informeren.


Bestelling annuleren

Wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst, ontvangt hij een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. De Gebruiker heeft het recht om de bestelling te annuleren voordat hij per e-mail van de Aanbieder bericht heeft ontvangen dat de zending op de post wordt gedaan. Het is niet mogelijk om de bestelling op een later tijdstip te annuleren.

Het contract of de bestelling wordt verzonden naar het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

De Online Shop beschikt over technische middelen om fouten op te sporen en te corrigeren voordat de bestelling wordt geplaatst, door de koper te waarschuwen als hij niet alle verplichte velden heeft ingevuld. Voordat de bestelling wordt afgerond, is er een overzicht beschikbaar waarin de koper de ingevoerde gegevens kan controleren en wijzigen. In het geval van een onjuiste invoer kan de koper de fouten in het winkelwagentje corrigeren.

Als u uw bestelling wilt annuleren voordat deze is verzonden, moet u ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen via info@lelosi.nl. Het annuleringsverzoek moet de naam en achternaam van de gebruiker en het bestelnummer bevatten.


Terugtrekking uit het contract en retournering van producten

Volgens de bepalingen van ZVPot-1 kan de consument het contract binnen 14 dagen herroepen zonder opgaaf van reden.

Als de consument de goederen al heeft ontvangen en de overeenkomst herroept, moet de consument deze onmiddellijk of uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van de herroeping van de overeenkomst terugzenden aan het bedrijf of aan de persoon die door het bedrijf gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen. In het geval van herroeping van het contract moet de aanbieder alle ontvangen betalingen die ten tijde van het sluiten van het contract (het plaatsen van de bestelling) aan de consument in rekening zijn gebracht, binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen terugbetalen. Ontvangen betalingen die de aanbieder om deze reden moet terugbetalen, worden niet contant door de aanbieder terugbetaald.

In het geval van retournering van de goederen en herroeping van het contract in overeenstemming met de bepalingen van ZVPot-1, draagt de Gebruiker alleen de kosten voor het retourneren van de goederen.

Niettegenstaande de bepaling van ZVPot-1, die voorziet in een periode van 14 dagen voor het herroepen van het contract en het retourneren van goederen, staat UVECTO d.o.o. als de Aanbieder hun kopers - consumenten toe om hun recht uit te oefenen om het contract te herroepen binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden voor hun beslissing. Binnen deze periode moet de koper de Aanbieder op de hoogte stellen van de herroeping van het contract en zijn intentie tot terugbetaling Een consument is een natuurlijk persoon die goederen en diensten verwerft of gebruikt voor doeleinden buiten zijn professionele of winstgevende activiteit. De mogelijkheid om een contract te herroepen onder de ZVPot-1 is daarom niet van toepassing op rechtspersonen.

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als de waardevermindering het gevolg is van gedrag dat niet strikt noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De aansprakelijkheid van de consument voor de waardevermindering van de goederen kan oplopen tot de waarde van de volledige normale verkoopprijs van de goederen op de dag van aankoop. Met het oog op de bovengenoemde aansprakelijkheid voor waardevermindering, raadt de aanbieder de consument aan om de goederen waarvoor hij de overeenkomst herroept, onbeschadigd, ongebruikt en in dezelfde hoeveelheid terug te sturen, tenzij het product vernietigd, beschadigd, verloren of in hoeveelheid verminderd is, en dit alles zonder enige schuld van de kant van de consument. In het geval dat de aanbieder vaststelt dat de geretourneerde goederen beschadigd zijn of dat de geretourneerde hoeveelheid niet overeenkomt, is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, op voorwaarde dat de waardevermindering het gevolg is van handelingen die niet strikt noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van handelingen die niet strikt noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen. Het is de consument toegestaan om de producten te inspecteren en te testen voor zover dat strikt noodzakelijk is om de werkelijke situatie vast te stellen, d.w.z. om de goederen te onderzoeken met alle zorgvuldigheid en op dezelfde manier als hij normaal gesproken in een winkel zou kunnen doen. De aanbieder raadt de consument aan om de verpakking zorgvuldig te openen, deze intact te houden en de etiketten die aan het product bevestigd zijn te bewaren totdat hij er zeker van is dat het product geschikt is. Omdat het om kledingstukken gaat, raadt de aanbieder aan dat de consument de juiste maat controleert door deze over andere kledingstukken aan te trekken en niet op de blote huid, en de aanbieder raadt de consument ook aan om op sporen van make-up en poeder te letten.
De aanbieder kan de consument niet het recht ontnemen om het contract te herroepen en de aankoopprijs terug te betalen op basis van de waardevermindering van de goederen als gevolg van het gedrag van de consument.

In het geval van gedeeltelijke herroeping en retournering van alleen individuele producten, zullen eventuele promotionele kortingen die zijn ingesteld als korting op een individueel product in de winkelwagen (bijv. 3-voor-2 promotie, korting op het derde product in de winkelwagen, etc.) in aanmerking worden genomen bij retournering door het bedrag van de opgebouwde korting gelijkmatig te verdelen over alle producten in de winkelwagen. De consument heeft daarom recht op een terugbetaling die gelijk is aan de waarde van het geretourneerde product, rekening houdend met de aldus berekende korting op alle producten in de winkelwagen.

Verzoeken om meer informatie kun je sturen naar info@lelosi.nl of naar onderstaand adres.
Als het product niet past, stuur het dan naar het onderstaande retouradres. Vul voordat u het product terugstuurt het onderstaande formulier in op de pagina Retourneren.

In het geval van herroeping van de overeenkomst is de consument alleen aansprakelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen, die in rekening worden gebracht volgens de prijslijst van de bezorgdienst en afhankelijk zijn van het type en de omvang van de zending. De consument kan geen aanspraak maken op vergoeding van extra gemaakte kosten als hij uitdrukkelijk heeft gekozen voor een ander type verzending dan de meest voordelige standaardverzending die door de Verkoper wordt aangeboden. Als u al hebt betaald voor de goederen die u hebt besteld, betalen wij u uw betalingen voor de bestelling uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de annuleringsverklaring - ingevuld formulier - en na ontvangst van de geretourneerde goederen terug.

Als de consument de goederen heeft behandeld of geïnspecteerd op een manier die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, kan dit de waarde ervan verminderen en bijgevolg het bedrag van de terugbetaling beïnvloeden. Als je de goederen terugstuurt, storten we het aankoopbedrag terug op je bankrekening of op de rekening waarmee je de aankoop hebt gedaan.

Als het product een materieel defect vertoont, moet de koper de Aanbieder binnen twee maanden of binnen een andere wettelijk bepaalde periode op de hoogte stellen van het defect, het defect gedetailleerd beschrijven en de Aanbieder de gelegenheid geven het product te inspecteren
De Aanbieder is niet aansprakelijk voor materiële defecten in het product die aan het licht komen nadat twee jaar zijn verstreken sinds het product werd geleverd.

Als je een onjuiste bankrekening hebt opgegeven, zullen wij je de extra werklast in rekening brengen om de zaak met de bank en de onjuiste ontvanger op te lossen, tegen het tarief van de werkelijk gemaakte kosten per keer.

Voor retourzendingen van producten die betaald zijn met een creditcard, storten we het aankoopbedrag van het geretourneerde product terug op de creditcard. Voor retourzendingen van producten die zijn betaald onder rembours of per bankoverschrijving, storten we het aankoopbedrag terug op je bankrekening.

Door een bestelling te plaatsen, bevestigt de Klant dat hij deze Algemene Voorwaarden accepteert en onvoorwaardelijk volledig aanvaardt. Dit is een verbintenis om het bestelde pakket in ontvangst te nemen en te betalen. In het geval dat de afnemer het pakket niet in ontvangst neemt, veroorzaakt de afnemer onnodige kosten voor ons bedrijf als aanbieder (verpakking - emballage, verzending - porto, werktijd), waarvoor ons bedrijf als aanbieder de gemaakte onnodige kosten aan de afnemer of de klant in rekening kan brengen. Uiteraard doen wij ons best om een minnelijke oplossing te vinden.
De indicatieve kosten van de Aanbieder zijn:

  • eerste werkuur: €12,00,
  • 2 keer de werkelijk gemaakte kosten om het pakket te bezorgen, die afhankelijk zijn van het type bezorgdienst (DPD, GLS, andere bezorgdienst) en onderling kunnen verschillen (wij vergoeden deze kosten ook bij het retourneren van het pakket),
  • verpakking €1,00.

Eventuele claims oplossen:

De koper kan een klacht per e-mail indienen bij info@lelosi.nl. De klachtenprocedure is vertrouwelijk.

In het geval van niet-naleving zullen wij uw eventuele claims behandelen in overeenstemming met de bepalingen van ZVPot-1. Als u een mogelijke niet-naleving constateert, zullen wij uw claim binnen een redelijke periode vanaf het moment dat u ons op de hoogte stelt van de mogelijke niet-naleving, die wij proberen te beperken tot maximaal 30 dagen, afhandelen. De Aanbieder zal de ontvangst van de klacht binnen vijf werkdagen bevestigen en de koper binnen nog eens acht werkdagen informeren over de voortgang van de procedure. De Aanbieder zal haar uiterste best doen om eventuele geschillen minnelijk op te lossen. Als er geen minnelijke schikking van het geschil wordt bereikt, is de rechtbank in Ljubljana bevoegd om geschillen tussen de aanbieder en de koper te beslechten.

De bepalingen van het Wetboek van Verplichtingen, de Wet op de Consumentenbescherming en andere relevante wetgeving van de Republiek Slovenië zijn mutatis mutandis van toepassing op alle relaties, rechten en verplichtingen die niet onder deze Algemene Voorwaarden vallen.

Geregistreerd kantoor:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovenië

Adres van het bedrijf voor het retourneren van uw zending:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovenië


Garantie

De Aanbieder biedt geen extra garantie voor de naadloze werking van zijn producten. Als een product gedekt wordt door een garantie, is deze beperkt tot de garantie zoals voorzien in de Wet op de Consumentenbescherming die op dat moment van kracht is, tenzij de garantiedocumenten anders bepalen.

Beperken van toegang tot de Online Shop of gebruik van specifieke diensten.

In het geval dat de Aanbieder vaststelt dat de Gebruiker misbruik maakt van de diensten die door de Aanbieder worden aangeboden (inclusief, maar niet beperkt tot: meerdere zendingen online bestellen en slechts één zending ophalen, Gebruiker die herhaaldelijk verzuimt een pakket op te halen, Gebruiker die herhaaldelijk producten achter elkaar bestelt en deze later zonder deugdelijke argumentatie terugstuurt, etc.), behoudt de Aanbieder zich het recht voor om de toegang tot de diensten aan een dergelijke Gebruiker te beperken of te ontzeggen.

Het totale aantal producten dat de Gebruiker in de Online Shop kan kopen is beperkt tot 30. Neem voor grotere bestellingen contact op met ons ondersteuningsteam


Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Aanbieder doet zijn uiterste best om de nauwkeurigheid en correctheid van de inhoud op de Website te garanderen, maar accepteert dat er in sommige gevallen fouten kunnen voorkomen in individuele items.
De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat zijn hardware en software goed beschermd zijn voordat hij de Online Shop betreedt.
De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website uit te schakelen of te verhinderen vanwege technische of andere problemen en onderhoud, inclusief het uitschakelen of verhinderen van het gebruik van de Online Shop. De Aanbieder zal niet aansprakelijk zijn om de Gebruiker te compenseren voor enig verlies, schade of kosten die de Gebruiker oploopt als gevolg van de beëindiging van de Online Shop.


Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Sloveens recht. De bevoegde rechtbank in geval van geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn de rechtbanken in Slovenië. De Aanbieder erkent geen enkele aanbieder van buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen als wettelijk bevoegd om een consumentengeschil te beslechten dat door een consument is aangespannen onder de Wet Buitengerechtelijke Beslechting van Consumentengeschillen. De ongeldigheid van een algemene voorwaarde maakt andere voorwaarden niet ongeldig. In het kader van de ZIsRPS kan de koper een procedure voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen starten via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/odr.

De Algemene Voorwaarden treden in werking op: 21. 8. 2023

In Kamnik, 21. 8. 2023
Uvecto d.o.o.