25% korting op ELK tweede item met de code: LELOSI25.

Privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid (hierna: beleid) is om het doel, de rechtsgrondslag en de rechten voor de verwerking van persoonsgegevens mee te delen aan de klanten en bezoekers (hierna: individu) van de website van LELOSI.

UVECTO d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik (hierna: bedrijf) is een vertegenwoordiger van het internationale merk LELOSI, eigenaar van website www.lelosi.nl en de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij respecteren je privacy en zullen je gegevens altijd zorgvuldig beschermen.

Wij analyseren je persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese en nationale wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Het verstrekken van persoonsgegevens is in specifieke gevallen noodzakelijk om een contractuele verplichting met de betrokkene na te komen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Het bedrijf verzamelt voor de in dit beleid omschreven doeleinden de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam,
 • adres voor levering/factuur,
 • de bedrijfsnaam (indien het individu een rechtspersoon is),
 • fiscaal nummer van de rechtspersoon,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer.
Een van de manieren waarop het bedrijf je persoonlijke gegevens verzamelt, is door gebruik te maken van cookies. Je kunt hier meer lezen over cookies.

DE DOELEINDEN VAN EN DE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE GEGEVENSVERWERKING
Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van individuele toestemming, de wet, een contract of een gerechtvaardigd belang.

Het bedrijf zal je persoonlijke gegevens niet doorgeven aan onbevoegde derden.

Door in te stemmen met de verwerking van persoonsgegevens stem je ermee in dat het bedrijf de verkregen persoonsgegevens kan gebruiken voor doeleinden van steekproeven, enquêtes en statistische verwerking van gegevens, voor het vaststellen van het gebruik van diensten, voor marktonderzoek, om je te informeren over onze aanbiedingen, nieuwe producten, speciale promoties en voor het versturen van nieuwsbrieven.

OPSLAG EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Het bedrijf bewaart je persoonsgegevens alleen voor de tijd die nodig is om het doel te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verder verwerkt.
De gegevens die op wettelijke en contractuele basis worden verwerkt, worden door het bedrijf opgeslagen gedurende de bij wet bepaalde periode.
Het bedrijf bewaart de gegevens die worden verwerkt op basis van persoonlijke toestemming, totdat de gebruiker deze toestemming intrekt.

CONTRACTUELE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De onderneming kan sommige taken in verband met de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwen aan andere contractuele verwerkers. Contractuele verwerkers waar het bedrijf persoonsgegevens aan doorgeeft zijn:

 • een boekhoudkundige dienst,
 • aanbieders van gegevensverwerking en -analyse,
 • aanbieders van betalingssystemen (zoals PayU, Klarna, Stripe enz.),
 • aanbieders van oplossingen voor online reclame (zoals Google, Facebook, Instagram, Klaviyo, Mailchimp),
 • leveringsdiensten.
Het bedrijf slaat persoonlijke gegevens op de servers van de contractverwerkers in derde landen (VS en Canada) op.

RECHTEN VAN HET INDIVIDU INZAKE GEGEVENSVERWERKING
Een persoon heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, op correctie, uitwissing of beperking van de verwerking, op bezwaar tegen de gegevensverwerking en op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt je verzoek sturen naar info@lelosi.nl.
Je kunt je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken, waarbij de intrekking van de toestemming geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze toestemming in de periode vóór je intrekking.

Als je vindt dat je rechten zijn geschonden, moet je contact opnemen met de plaatselijke functionaris voor gegevensbescherming.

De betrokkene is ook verantwoordelijk voor de bescherming van zijn eigen persoonsgegevens, d.w.z. door op zijn apparaat passende softwarebescherming (antivirus) te gebruiken.

Als je vragen hebt over de verwerking van je gegevens, kun je altijd contact met ons opnemen via info@lelosi.nl of je vragen sturen naar UVECTO d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik, Slovenië.

PUBLICATIE VAN WIJZIGINGEN
Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd, aangepast of bijgewerkt, zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Alle wijzigingen van ons privacybeleid worden op deze website gepubliceerd.